Aktuálne Biznis

Pre súkromnú spoločnosť pripravujeme:

  • Výberové konanie na zabezpečenie odhlučnenia výrobnej haly.

Pre súkromnú spoločnosť pripravujeme:

  • Elektronickú aukciu na výkup drevenej štiepky
  • Elektronickú aukciu na zapezpečenie dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu
  • Výberové konanie na poskytovateľa celoeurópskych špedičných služieb

 

Aktuálne verejné obstarávanie

Pre mesto Žarnovica pripravujeme verejné obstarávanie na zabezpečenie stavebných prác.

Čo Vám ponúkame

- výberové a ponukové konania s elektronickými aukciami

tovary, režijný materiál, služby, energie

- investičné výberové konania

stavby, technológie, prístroje, TCO modely nákupu

- dotácie z fondov

verejné obstarávania, projekty a žiadosti

- podnikové nákupné procesy

poradenstvo pre stratégie, metodiky, procesy a technológie

- nákupný a aukčný softvér PRO.well

predaj, customizácia a poskytovanie licencií

- aukčný softvér PROe.biz

poskytovanie licencií

- analýzy a návrh metodík VO

riešime aj tie najzložitejšie zadania

- zmluvy, expertné e-aukcie

právny a technologický servis

- proces VO, centrálne VO

tvorba súťažných podmienok a riadenie procesov obstarávania

Vybrané referencie

OLOlogo tekologo vojenske zdravotnicke zariadenia