Čo Vám ponúkame

- výberové a ponukové konania s elektronickými aukciami

tovary, režijný materiál, služby, energie

- investičné výberové konania

stavby, technológie, prístroje, TCO modely nákupu

- dotácie z fondov

verejné obstarávania, projekty a žiadosti

- podnikové nákupné procesy

poradenstvo pre stratégie, metodiky, procesy a technológie

- nákupný a aukčný softvér PRO.well

predaj, customizácia a poskytovanie licencií

- aukčný softvér PROe.biz

poskytovanie licencií

- analýzy a návrh metodík VO

riešime aj tie najzložitejšie zadania

- zmluvy, expertné e-aukcie

právny a technologický servis

- proces VO, centrálne VO

tvorba súťažných podmienok a riadenie procesov obstarávania

Vybrané referencie

OLOlogo tekologo vojenske zdravotnicke zariadenia