Svetová energetická burza a vývoj cien energií na trhu

burza

Trh s energiami nepredvídateľne rastie, čo spôsobuje nestabilitu a rast cien elektrickej energie a zemného plynu na celosvetových burzách. Kde môžete sledovať vývoj aktuálnych cien a čo vplýva na ich vývoj? Svetová energetická burza a vývoj cien energií v novom článku.

Do roku 2003 boli ceny energií deformované krížovými dotáciami, ktoré boli v roku 2004 úplne odstránené u všetkých kategórií odberateľov. Toto obdobie by sa dalo charakterizovať ako kombinácia dôsledkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy a postupnej liberalizácie. 

Po tomto odstránení začal postupne stúpať počet alternatívnych dodávateľov energií na slovenský trh, čím sa vytvoril priestor pre konkurenčné prostredie. 

Aktuálny zoznam dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu nájdete na stránke zmenadodavatela.sk. 

Burza elektriny a zemného plynu

Ešte predtým, ako sa elektrina a plyn dostanú až k vám domov, svoju cestu začínajú na celosvetových burzách, na ktorých sa obchoduje s ponukou a dopytom.

Burza elektriny OKTE

Známe burza OKTE organizuje a vyhodnocuje organizovaný krátkodobý cez hraničný trh s elektrinou, ktorá v rámci svojej pôsobnosti vykonáva a zabezpečuje:

 • zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky,
 • centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy,
 • oznamovanie transakcií uzatvorených na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom – REMIT,
 • organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
 • výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
 • činnosť správy a zberu nameraných dát,
 • činnosti spojené s vydaním, prevodom, uznaním, uplatnením a zrušením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a organizovanie trhu s vydanými zárukami pôvodu.

Burza elektriny PXE

Burza PXE, teda POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE je energetická burza, ktorá sa špecializuje na energetické trhy strednej a juhovýchodnej Európy. PXE má zodpovednosť za rozvoj energetických produktov a služieb vo zverenom regióne, kde rovnako vykonáva akvizičnú činnosť a starostlivosť o účastníkov obchodovania. 

Popri produktoch s elektrickou energiou PXE v spolupráci s CEGH Gas Exchange prevádzkuje EEX CEGH Czech Gas Exchange. EEX CEGH slúži na obchodovanie s plynom v podobe spotových a derivátových produktov, s dodaním na virtuálny obchodný bod v Českej republike. 

Účastníci obchodovania majú prostredníctvom členstva a jednotnej obchodnej platformy prístup k 20 európskym trhom z jedného miesta. To znamená výhodu a možnosť obchodovať s elektrickou energiou a plynom takmer po celej Európe. 

PXE ponúka prostredníctvom burzovej aplikácie pre odberateľov ako firmy, obce, štátnu správu a pre všetkých väčších spotrebiteľov elektronické aukcie elektrickej energie a zemného plynu. 

zemný plyn

Burza plynu Powernext ako súčasť EEX

Od 1. januára 2020 Európska energetická burza (EEX) zlúčila aktivity spoločnosti Powernext a úspešne ju integrovala spoločne s Gaspoint Nordic do EEX. 

Európska energetická burza (EEX) je vedúcou energetickou burzou, ktorá spolu so svojimi zákazníkmi buduje bezpečné, úspešné a udržateľné komoditné trhy na celom svete. 

Ako súčasť EEX Group (skupiny spoločností pôsobiacich na medzinárodných komoditných trhoch) EEX ponúka:

 • zmluvy na elektrinu, zemný plyn a emisné kvóty,
 • ako aj na prepravu a poľnohospodárske produkty. 

Čo vplýva na vývoj cien energií?

Elektrická energia, ropa alebo zemný plyn. Všetky zo spomenutých komodít majú vlastnú celosvetovú energetickú burzu, na ktorej dochádza k obchodovaniu a vzájomnému ovplyvňovaniu. Ropa ako svetová komodita významne vplýva na cenu ostatných komodít ako plyn či elektrina a ich ďalší cenový vývoj.

Ropa predstavuje najväčší primárny zdroj energie vo svete s asi 35 % celkovej primárnej spotreby. Dnešná moderná spoločnosť je na rope závislá vo všetkých oblastiach. Problém s ropou nastáva vtedy, keď sa zásoby ropy začnú pomaly míňať, čo predstavuje aktuálny stav vo svete.  

Z celkového objemu ropy sú  ⅔ využité ako palivo v doprave, preto je do budúcna ropu veľmi ťažké nahradiť inými zdrojmi energie.

burza

Ceny elektrickej energie v SR sledujú vývoj na svetových a európskych trhoch. Nárast cien elektriny ovplyvnilo viacero aspektov, ako napríklad podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (najmä fotovoltické zdroje). Rovnako aj zvýšenie DPH z 19 na 20 %, zavedenie poplatku za odvod do Národného jadrového fondu s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a pod.

Trhovú cenu zemného plynu takisto ovplyvňuje viacero faktorov, medzi najvýznamnejšie patrí:

 • vývoj cien ropy, ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja,
 • výmenný kurz EUR/USD, keďže ropa a ropné produkty sa na medzinárodnom trhu obchodujú v amerických dolároch (USD). 

Pre slovenský trh sú rozhodujúce ceny plynu na rakúskej plynárenskej burze (CEGH) a energetickej burze v nemeckom Lipsku (EEX).

Pandémia koronavírusu, vojna na Ukrajine či vnútropolitická situácia v rámci únie takisto dramaticky ovplyvnila ďalší priebeh hospodárskeho vývoja v eurozóne. Tento vplyv má rovnako dopad na aktuálnu cenu energií na celosvetových burzách.  

Narábajte s nákupom energií odborne a využite služby WELL managementu, s ktorým ušetríte čas aj peniaze.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA TU.

Zdielaj:

Viac článkov

Napíš nám správu