Najčastejšie chyby v podnikovom nákupe z pohľadu personálneho obsadenia

chyby v podnikovom nákupe

Najdôležitejšia oblasť, ktorá má vplyv na fungovanie podnikového nákupu, sú samotní ľudia. Chyby v podnikovom nákupe z pohľadu personálneho obsadenia sú najčastejšími dôvodmi, kvôli ktorým je dôležité mať v nákupnom tíme osoby s dostatočným vzdelaním a motiváciou, aby boli prospešní pre danú spoločnosť. 

Každý človek je originálna a individuálna osobnosť, preto je dôležité poznať jeho silné a slabé stránky, ktoré môžu mať prínos alebo dopad na fungovanie podnikového nákupu.

Jednou z najviac sledovaných oblastí fungovania konkrétneho oddelenia je profesionalita, kompetencie a skúsenosti jednotlivých pracovníkov, čo sa samozrejme týka aj nákupného oddelenia.

Najväčšie chyby v podnikovom nákupe z pohľadu personálneho obsadenia

1. Zle nastavená nákupná stratégia v podnikovom nákupe

Nákupná stratégia je súčasťou obchodnej stratégie podniku, ktorá vyjadruje základné strategické ciele a postupy, ktoré vedú k ich dosiahnutiu cieľa pre určitú strategickú podnikateľskú jednotku.  

Každá spoločnosť, ktorá chce mať svoj podnikový nákup pod kontrolou, by mala ako jednu z priorít zvoliť správnu nákupnú stratégiu. Spoločnosti implementujú tieto nákupné stratégie s cieľom:

  • vytvárať nákladovo efektívne nákupné rozhodnutia,
  • dodať kvalitný tovar,
  • nastaviť obojstranne prijateľné podmienky ,
  • znížiť náklady alebo zvýšiť zisk.
chyby v podnikovom nákupe

2. Nevhodná argumentácia a nesprávne nastavené priority vyjednávania 

Vyjednávanie je zručnosť, ktorá má svoje špecifiká a overené fungujúce postupy, ktoré je potrebné dodržiavať. 

Vhodná argumentácia by mala obsahovať kľúčové informácie a fakty, ktoré musí každý správny vyjednávateľ ovládať. Rovnako je potrebné pri vyjednávaní správne nastavenie priorít, teda oblastí, ktoré je potrebné primárne vyriešiť. 

Aby vedel obchodník správne vyjednávať, riešením je mať kvalitné vzdelanie v oblasti overených praktík a postupov pri vyjednávaní.

3. Zameranie sa iba na cenu pri podnikovom nákupe

V prípade podnikového nákupu je cena dôležitá, avšak predstavuje iba jeden dielik v úspešnej nákupnej stratégií. 

Dôležitým faktorom je v tomto prípade aj komplexné vzdelávanie o podnikovom nákupe. To berie ohľad na rôzne aspekty nákupu, ktorými sú:

  • kvalita tovaru,
  • lehota dodania,
  • záručná doba,
  • náklady na údržbu,
  • následný support.

4. Nedostatočná znalosť produktu či služby danej spoločnosti

Ak chce byť nákupca v podnikovom nákupe úspešný, mal by disponovať dôkladnou znalosťou produktov alebo služieb, ktoré daný podnik ponúka. Riešením tohto nedostatku informácií sú interné a produktové školenia spoločnosti.

Následne po osvojení si tejto kompetencie môže nákupca správne určiť, aké ďalšie dodávané služby a produkty jeho spoločnosť potrebuje. To znamená, čo bude predmetom ďalšieho podnikového nákupu.

chyby v podnikovom nákupe

5. Nedostatočne vzdelanie nákupcov o podnikovom nákupe 

Ak chcete mať váš podnikový nákup pod kontrolou, mali by ho viesť vyškolení nákupcovia, ktorí poznajú potreby vašej spoločnosti. Rovnako musia poznať aj tovary a služby, ktoré ponúkate a nakupujete. 

Ďalej by mali mať schopnosť zvoliť si správnu nákupnú stratégiu a ďalšie aspekty, ktoré vedú k nákupu pod kontrolou. Riešením je odborné školenie nákupcov, ktoré vedie skúsený odborník orientujúci sa nielen v teórií, ale aj v príkladoch z praxe.

6. Nedostatočná a nesprávna analýza dát nákupu spoločnosti

Každá spoločnosť v rámci nákupu pracuje s veľkým množstvom dát, ktoré je potrebné aj dobre spracovať a rozumieť im. Celková analýza dát by mala obsahovať prípravu, controlling, zber, samotnú analýzu a vyhodnocovanie dát.

To znamená, že pokiaľ používaný systém poskytne potrebné dáta, ale nákupcovia sa v nich nevedia orientovať a spracovať ich, v tom prípade im  unikajú potrebné informácie, ktoré môžu mať zásadný vplyv na rast celého podniku. 

Riešením je v tomto prípade vzdelanie v oblasti nákupu a vysvetlenie problematiky na praktických príkladoch a tabuľkách. Takisto je potrebné sa v rámci nákupu zamerať aj na systematické individuálne nastavenie práce s dátami u nakupovaných produktov, služieb a dodávateľov. 

Vo všetkých prípadoch by malo byť kvalitné vzdelanie nákupcov v podnikovom nákupe prvoradé, preto využite služby našich odborníkov, ktorí vyškolia váš nákupný tím nielen z pohľadu teórie, ale takisto aj reálnymi prípadmi z praxe.

Vzdelávanie nákupného tímu si objednáte TU.

Zdielaj:

Viac článkov

Napíš nám správu