Softvér na riadenie nákupu PRO.well

Systém pre riadenie strategického nákupu

Vyskúšaj si PRO.well

Chcete ušetriť nemalé financie tam, kde vám to doteraz ani nenapadlo? S naším softvérom na riadenie podnikového nákupu PRO.well žiadny problém! Naučíme vás, ako dosiahnuť lepšie podmienky pri nákupe, získať finančnú úsporu a udržať si nízku hladinu nákladov.

Chcete ušetriť nemalé financie tam, kde vám to doteraz ani nenapadlo? S naším softvérom na riadenie podnikového nákupu PRO.well žiadny problém! Naučíme vás, ako dosiahnuť lepšie podmienky pri nákupe, získať finančnú úsporu a udržať si nízku hladinu nákladov.

Vyššie úspory pri nákupoch bez investícií
Vyššie zisky pri aukčných predajoch
Znižovanie potenciálnych rizík
Prehľad dodávateľov pod jednou strechou
Vyššia kontrola nákupných a predajných procesov
Komplexné riešenie pre podnikový nákup

PRO.well vám ponúka

Moduly

Dashboard

Prehľadný súhrn aktuálnych zmien a požiadaviek podľa hierarchie riadenia. Výstupy sú definované pre jednotlivé pozície.

Plánovací modul

Tvorba a zavádzanie prípadov a ich kľúčových fáz na základe scenárov jednotlivých prípadov a termínov ukončenia kontraktov.

Riadenie nákupných kategórií

Vedenie kariet nákupných skupín, evidencia scenárov, postupov pre špecifické nákupné situácie, súpis dodávateľov a položiek.

Predajcovia a dodávatelia

Zoznam dodávateľov triedených podľa kategórií a všetky potrebné informácie o ich pôsobení na trhu.

Designer a Interpret

Ide o META-modul, ktorý je motorom systému a tvorí ho tabuľkový procesor Angie Matrix, v ktorom sú vytvárané jednotlivé nákupné prípady a výberové konania.

Nákupné  prípady

Scenár nastavenia podmienok, riadenie a vyhodnotenie nákupného prípadu podľa pozície nákupnej kategórie v portfóliu nákupného koša, elektronické aukcie a Ticker aukcie.

Nákupné analýzy

Zoznamy nákupných položiek triedených podľa nákupných kategórií, 80/20 paretné položky, porovnávanie cenového vývoja a logistika položiek.

Hodnotenie dodávateľov

Modul pre zostavu kvalifikačných hodnotiacich dotazníkov a požiadaviek na informácie, vďaka ktorým máte prehľad o kvalite vašich dodávateľov.

Kontrakty

Nástroj na sledovanie a plnenie dôležitých etáp kontraktu a ich priebežné vyhodnocovanie v čase.

Komunikácia

Modul procesu komunikácie administrátorov s dodávateľmi a používateľmi, ktorý rovnako umožňuje evidovať a plánovať udalosti.

Manažérsky modul

Tento modul ponúka súhrnné informácie o plnení plánu, aby kompetentní pracovníci mohli s predstihom reagovať na prípadné ohrozenie a príležitosti.

Náš softvér u vás

Proces nasadzovania PRO.well do vášho podniku

  • Praktické ukážky funkcií, činnosti a výkonu aukčného modulu PRO.well
  • Pozvoľná implementácia elektronického nákupu, základné praktické školenie nákupcov a výber nákupov
  • Názorná ukážka a zapojenie sa do viacerých typov elektronických výberových konaní
  • Základy teórie nákupu a praktické riešenia z dlhoročnej praxe
  • Vyhodnotenie postupnej implementácie projektu a jeho aplikácia do procesu nákupu
  • Analýza odborného odhadu výdavkov a príjmov, predpokladané výnosy a náklady
  • Výber vhodných a efektívnych modulov pre váš podnikový nákup