Vieme to robiť SMART

Keď sa povie firemný nákup, pravdepodobne si predstavíte spoločnosť, ktorá sedí s dodávateľom a rokuje o konečnej cene.

S týmto prístupom nesúhlasíme. Sme presvedčení, že pri nákupe by malo ísť o viac, ako len o konečnú cenu, a preto sme vyvinuli softvér na riadenie dynamického nákupného systému, s ktorými dosiahnete značné výhody vo vašom podnikovom nákupe. 

Elektronické výberové konania

eAukcie sú pre vás tým správnym riešením

Elektronické aukcie na mieru od spoločnosti WELL management predstavujú jednoduchosť, prehľadnosť, rýchlosť a transparentnosť vo všetkých procesoch elektronického výberového konania.

01

Verejné obchodné súťaže

Prostredníctvom elektronických výberových konaní realizujeme na základe zákona o verejnom obstarávaní verejné obchodné súťaže na verejné nehnuteľnosti, frekvencie a všetky druhy komodít.

02

Vypracovanie projektov na “kľúč”

Vypracujeme pre vás projekty rôzneho zamerania a žiadosti o nenávratne finančné prostriedky podľa vašich požiadaviek, vrátane verejného obstarávania a projektového manažmentu.

03

Expertné metodiky a nákupné stratégie

Práca s trhom s energiami si vyžaduje odborné vedomosti a expertnú overenú metodiku, ktorú aplikujeme aj v rámci elektronických výberových konaní a pri práci s energetickými burzami.

Počítačový tomograf

650 000€ usporené

z 1 420 000€ celkovej sumy

Elektrina pre Šaľu

2 310 000€ usporené

z 2 800 000€ celkovej sumy

Technické plyny

120 000€ usporené

z 175 000€ celkovej sumy

Počítačový tomograf

650 000€ usporené

z 1 420 000€ celkovej sumy

Elektrina pre Šaľu

2 310 000€ usporené

z 2 800 000€ celkovej sumy

Technické plyny

120 000€ usporené

z 175 000€ celkovej sumy

Uchádzajte sa o podporu svojho podnikania

Dotácie na podporu podnikania

Vo WELL managemente disponujeme rozsiahlymi znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podávania žiadosti o dotácie. Pomôžeme vám s podaním žiadosti, prieskumom trhu, projektovým manažmentom a službami verejného obstarávania.

01
Analýza zámeru
Zhodnotíme vašu oprávnenosť a skutkový stav pre čerpanie dotácií.
02
Vypracovanie žiadosti
Príprava žiadosti o nenávratné finančné prostriedky spolu s potrebnými prílohami.
03
Podanie žiadosti
Kompletizácia žiadosti o dotáciu a jej samotné podanie v termíne.
01
Analýza zámeru
Zhodnotíme vašu oprávnenosť a skutkový stav pre čerpanie dotácií.
02
Vypracovanie žiadosti
Príprava žiadosti o nenávratné finančné prostriedky spolu s potrebnými prílohami.
03
Podanie žiadosti
Kompletizácia žiadosti o dotáciu a jej samotné podanie v termíne.
04
Komunikácia
Zabezpečenie komunikácie s riadiacim orgánom alebo implementačnou agentúrou.
05
Prieskum trhu žiadosti
Príprava prieskumu trhu a verejného obstarávania podľa aktuálnych EU príručiek.
06
Podpora
Poskytovateľ dotácie môže v rámci procesu hodnotenia vyžadovať doplňujúce informácie.
04
Komunikácia
Zabezpečenie komunikácie s riadiacim orgánom alebo implementačnou agentúrou.
05
Prieskum trhu žiadosti
Príprava prieskumu trhu a verejného obstarávania podľa aktuálnych EU príručiek.
03
Podpora
Poskytovateľ dotácie môže v rámci procesu hodnotenia vyžadovať doplňujúce informácie.
Zvýšte vašu energetickú nezávislosť

Energetické poradenstvo

Ceny elektrickej energie a zemného plynu zaznamenali vo svete obrovský rast. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám pomôžeme získať riešenia, ktoré zabezpečia zníženie cien a zvýšenie energetickej nezávislosť vašej spoločnosti.

  • Technické poradenstvo a usmernenie
  • Analýza úspor nákladov
  • Riešenia energetického manažmentu pre budovy alebo nové stavebné projekty
Zvýšte vašu energetickú nezávislosť

Energetické poradenstvo

Cena elektrickej energie vo svete zaznamenala obrovský rast. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám môžeme pomôcť získať riešenia, ktoré zabezpečia zníženie cien a zvýšia energetickú nezávislosť vašej spoločnosti.

– Technické poradenstvo a usmernenie
– Analýza úspor nákladov
– Riešenia energetického manažmentu pre budovy alebo nové stavebné projekty