Materiály a zariadenia:

armatúry, príruby, batérie, články, brusivo, rezné plátky, cyklopásky, cyklospony, dopravné pásy, drevené preklady, hranoly, drevotrieska, preglejka, elektromateriál, etikety, geotextílie pre stavebníctvo, granulát PVC, guferá, gumové krúžky, hasiace prístroje, hliníkové fólie, žiarovky, kartónové skladačky, izolačné dvojsklo čisté, káblové bubny, karborundum brusivo, palety a kontajnery, kartónové preložky, kartónové obaly, prírezy, guličkové ložiská, laná, hutný materiál v celom sortimente, lepenka vlnitá, lepenka hladká, malinovky neznačkové, ložiská, merače tepla, nápravy, náterové systémy, obalové fólie, vrecká, obruče, oceľové plechy, oceľové profily, oleje, tuky, mazivá, chémia, papierové a drevené dýhy, pílové pásy, plastové rúry, plexisklo, pohonné hmoty, plastové a drevené okná, dvere, laťovky, drevotrieskové dosky, odpadové drevo, drevené štiepky, vrecká vákuové zmrštiteľné, silikónové tmely, zmrštiteľné fólie, sololit, spojovacie materiály, črevá, obaly, zvárací drôt, technické plyny, zdravotné plyny, technické textílie, tlakomery, viečka a kelímky, výpalky, žiaruvzdorné výmurovky, oceľové výkovky a zvarence, ručné elektrické náradie a stroje, elektronické súčiastky, riadiace automaty, tuby, chemikálie, big baggy, nábytok, chémia na spracovanie vína, lešenia a jeho komponenty, elektroinštalácia, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, technologické zariadenia na spracovanie dyhy, elektrické medené káble, PC zostavy, …

Služby:

audit účtovnej uzávierky, doprava – logistické služby, expresné zasielateľské služby, likvidácia kyseliny sírovej, nedeštruktívne skúšky, testy hasiacich prístrojov, predaj cenných kovov, nákup a predaj silovej elektrickej energie, prenájom vrtuľníkov, pripoistenie zamestnancov, rešerše geologických podkladov, strážna služba, tlač, výber audítorskej firmy, reklamné služby, stravovacie služby, kontrola vyhradených technických zariadení, záručný a pozáručný servis, služby pneuservisu, správa budov, služby telekomunikačných operátorov, poistenie majetku, deratizácia a dezinfekcia, pranie pracovných odevov, poskytnutie finančných pôžičiek, leasingov a úverov, právne služby, údržba externej zelene, údržba komunikácii, …

Investície a investičné celky:

komplexná výstavba výrobných hál, mostných objektov, kanalizácií, oprava podchodov, vodných tokov, regulácia riek a potokov, prekládky potrubia, rekonštrukcia budov, rekonštrukcia skladov, rekonštrukcia technologických celkov, stavba kolektorov, výstavba domov a polyfunkčných objektov, výmurovky a opláštenie kotlov, nákup IT systémov, osobné a nákladné automobily, nákup strojov a zariadení, rekonštrukcia štadiónov vrátane trávnatej plochy, pokládka umelého trávnika, výstavba a rekonštrukcia vodovodov, čističky odpadových vôd, mostové, vežové a kolesové žeriavy, umývačky riadu, brány a nakladacie plošiny, …

Režijné materiály:

čistiace a drogistické prostriedky, kancelárske potreby, materiály pre výpočtovú techniku, pracovné pomôcky, reklamné predmety, tlačoviny, obaly, pracovné sily, ochranné pracovné pomôcky, pneumatiky, …

Suroviny:

acetón, bavlna surová, cenné kovy, éter technický, ferozliatiny, hliník, hnedé uhlie, hydroxid sodný, chlór, zlievarenský piesok, karbón, koks, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, lepidlá, lúh sodný, magnezit, methanol, peroxid vodíka, polyesterová striž, polypropylén, potravinárske aditíva, priadze, síra granulovaná, škrob, uhoľný prach, vodné sklo, zinkové ingoty, železo surové, …

Nemocničné zariadenia:

dezinfekcia a čistiace prostriedky, heparíny, hygienické prostriedky, infúzne pumpy, inkontinentné prostriedky, ihly, striekačky, lineárne dávkovače, lieky, liečivá, multidetektorový počítačový tomograf, náplaste a obväzový materiál, operačné plášte, postele a nočné stolíky, sterilné a ochranné rukavice, infúzne roztoky, prepravky pre lieky, rúškovanie, RTG materiál, špeciálny zdravotnícky materiál, kolonoskop, RTG prístroje, …

Iné tovary:

cukor, čerstvá zelenina, elektrická energia, izoglukóza, koreniny a potravinárske prísady, mäso a mäsové výrobky, mliekarenské výrobky, múka, sójový šrot, soľ, syr, zemný plyn, živé jatočné zvieratá, …