Komplexný poradenský a realizačný servis pri podnikovom nákupe

Podnikateľská sféra sa zhoduje, že pri podnikovom nákupe tvoria úspory jednoznačný ukazovateľ výkonu nákupu. V tejto súvislosti často zaznieva, že dosahovanie úspor pri podnikovom nákupe je v mnohých podnikoch značným problémom. 

 

Spoločnosť WELL management ponúka svojim klientom prenájom/predaj softvéru na realizáciu riadenia nákupu:

 • licencie na predaj/prenájom nákupného softvéru a aukčného softvéru, ktorý zabezpečuje efektívne a transparentné riešenie podnikového nákupu,
 • základné a nadstavbové odborné školenie,  administrácie softvérov a konzultácie pre jednoduchší a individuálny prístup k zvolenému podnikovému nákupu,
 • kontroly aukcií,  ktoré zahŕňajú pre-audity, post-audity a on-line audity,
 • správa dát v aukčnom dome klienta,
 • poradenstvo: administračné, metodické, produktové, strategické, psychologické. 

 

Súčasťou predaja/prenájmu softvéru na realizáciu riadenia podnikového nákupu sú aj poradenské a konzultačné služby v oblasti nákupu a investícií

 • metodické, strategicképroduktové poradenstvo, expertné metodiky nákupu pre rôzne komodity,
 • vyhľadávanie a audit dodávateľov,
 • poradenstvo pre účasť v tendroch a verejnom obstarávaní,
 • expertné analýzy, metodiky a audity nákupných a investičných procesov, špecializované projekty.

 

Neodmysliteľnou súčasťou podnikového nákupu sú aj elektronické aukcie na predaj/kúpu – outsourcing odbornej služby, ktoré spoločnosť WELL management rieši ako:

 • aukcie na predaj (hnuteľný a nehnuteľný majetok, odpredaj dreva, komodít, flotíl a pod.),
 • aukcie na kúpu surovín, tovarov, réžií, služieb a investícií,
 • dopytové konania, elektronické prieskumy trhu,
 • elektronické aukcie: opakované, rutinné, expertné, investičné.

WELL management dlhodobo zaznamenáva dosahovanie úspor pre svojich klientov, ktorí sa rozhodli využiť uvedené odborné služby! 

Prínosy využitia systému e-aukcií:

 • objektivizácia cien, významné finančné úspory,
 • úspora času a nákladov  výberového konania,
 • zvyšovanie kvality, servisu a garancií dodávok,
 • transparentnosť a dokumentácia nákupného procesu,
 • zlepšenie vzťahov s dodávateľmi a dražiteľmi,
 • zavedenie rutinných a efektívnych postupov,
 • zvýšenie technologickej  a manažérskej úrovne užívateľských firiem.

 

Vybrané referencie z biznis sféry:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., AUTOKAROS, a.s., BARRANDOV studio a.s., Bardejovské kúpele a.s., BEKAERT Slovakia, s.r.o., BELLEVUE Holding, a.s., BIONERGY a.s., BIONT, a.s., BM Kávoviny, spol. s.r.o., COBA Automotive, s.r.o., DYNAMIK Holding, a.s., ELBH – Slovakia, s.r.o., Elektrovod Žilina, a.s., ELKA, a.s., ELZA holding s.r.o., ENERGOBLOK, a.s., ETOP – Trading, a.s., EXIMBANKA SR, GAMOTA TRADING, s.r.o., GGB Slovakia s.r.o., GM TECHNOLOGY SK s.r.o., HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o., HBH, a.s., HORNEX a.s., Hriňovské strojárne, a.s., HS electronic, spol. s.r.o., HSH Veľké Zálužie s.r.o., IMPERATOR, s.r.o., Inforama a.s., Innovia, s.r.o., Istrochem, a.s., IW TREND, s.r.o., JANEK Púchov s.r.o., Johnson Controls International spol. s.r.o., KNOTT spol. s.r.o., Koliba ENERGY s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s., LABAŠ s.r.o., Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Marius Pedersen, a.s., MATADOR Automotive Vráble, a.s., MATADOR HOLDING, a.s., MATADOR Industries, a.s., MAX Servis, s.r.o., MILSY a.s., Mondi SCP, a.s., MONT IRP s.r.o., MONTOSTROJ a.s., MŠK Žilina a.s., NCHZ Nováky a.s., NOVESTA, a.s., NOVOFRUCT SK, s.r.o., OVOGAL Farm, OHL Pozemné stavby a.s., Oravská vodárenská spoločnosť a.s., PALMA Group, a.s., PG TRADE, spol. s.r.o., OBAL – Vogel & Noot a.s., Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., PK Doprastav, a.s., Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice, PPS Group a.s., PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., PSJ Hydrotranzit, a.s., RAVEN a.s., ROKO gips, s.r.o., Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., SEZ Krompachy a.s., SF Soepenberg, s.r.o., SLZ Chémia a.s., SMREČINA Hofatex, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., STROJSTAV spol. s.r.o., TATRACHEMA v.d., TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o., TEKO Tepláreň Košice, a.s., TESLA Liptovský Hrádok a.s., TIPOS a.s., TOMARK, s.r.o., TSS Group a.s., Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, URANPRES, spol. s.r.o., VISTA real s.r.o., VADAŠ s.r.o., Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., VOLUMA s.r.o., ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., ZF SACHS Slovakia, a.s., ZVS Dubnica nad Váhom, a.s., ZŤS Strojárne Námestovo a.s., ŽOS Trnava, a.s., …

Objednajte si prezentáciu našich služieb a skúsenosti vo Vašej firme tu