Úspory, etika a transparentnosť vo verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie vo všeobecnosti obsahuje súbor postupov uplatňovaných pri nákupoch v štátnej správe. Tieto postupy viažu verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby, ktoré používajú verejné zdroje postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čokoľvek teda chce takáto organizácia obstarať, musí sa pri výbere dodávateľa riadiť týmto zákonom a konať v súlade s ním.

Spoločnosť WELL management ponúka preto samosprávam, mestám a obciam spoluprácu pri ich verejnom obstarávaní. 

Výhody elektronickej aukcie:

 • transparentnosť a dokumentovanie obstarávacích procesov,
 • úspory financií v rozpočte zníženie ceny predmetu obstarávania,
 • možnosť zlepšiť cenové ponuku súťažiacich po otvorení obálok,
 • obstarávanie podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyššia kompetentnosť verejného obstarávateľa aj inštitúcie,
 • možnosť ďalších investícií a nákupov zo vzniknutých úspor.

aukcia

 

Spoločnosť ponúka:

 • transparentnosť procesov zdokumentovanú v podrobných protokoloch v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z.,
 • jedinečnú podporu v obstarávaní pre mestá a obce, technologický sponzoring,
 • overenú metodiku obstarávania pre rôzne segmenty, služby a komodity,
 • prístup k najmodernejšej technológii elektronických aukcií,
 • implementácia softvéru a zaškolenie pracovníkov vo verejnom obstarávaní,
 • spojenie s komunitou skúsených konzultantov a úspešných používateľov.

Produkty pre verejné obstarávanie:

 • elektronické aukcie na kľuč, prenájom a implementácia aukčných softvérových systémov,
 • komplexné zabezpečenie verejného obstarávania,
 • špecializované školenia, semináre, konferencie – nákupné procesy,
 • prípadové štúdie, quick analýzy, projekty implementácie elektronických aukcií do procesov.

Benefity spolupráce:

 • nové zisky bez investícií formou úspor pri obstarávaní a ziskov pri predajoch,
 • vyššia kontrola obstarávacích procesov a dodávateľov, e-procurement,
 • jednoduchosť, rýchlosť, znižovanie potenciálnych rizík obstarávateľov,
 • naše znalosti a generalizovaná skúsenosť pracujú v prospech klientov.

Referencie z verejnej správy:

 • Mestá a obce: Bratislava, Bratislava – mestská časť Petržalka, Dubnica nad Váhom, Galanta, Hurbanovo, Ilava, Košice – mestská časť Vyšné Opátske, Krásno nad Kysucou, Lipany, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Moldava nad Bodvou, Nová Dubnica, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Senica, Sereď, Stará Turá, Svidník, Štúrovo, Šurany, Trnava, Topoľčany, Trenčín, Vráble, Zvolen, Žarnovica, Babín, Bernolákovo, Bolešov, Brusno, Čierny Balog, Kozárovce, Likavka, Liptovská Lúžna, Rakovice, Zákamenné, Zemianske Kostoľany
 • Ministerstvá: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Univerzity: Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline
 • Nemocnice: DFNsP Banská Bystrica, Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Trnava, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nemocnica A. Wintera, n.o., Piešťany, NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o., Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Nemocnica Ministerstva vnútra SR, NsP Ilava, n.o., NsP Levice, NsP Myjava, NsP Považská Bystrica, Nemocnica s poliklinikami, n.o. Nitra, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP, n.o. Revúca, NsP Topoľčany, NsP Vaše zdravie n.o. Zvolen, Psychiatrická nemocnica Hronovce, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok, UNIKLINIKA Kardinála Korca Prievidza, Univerzitná nemocnica Martin, Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., …
 • Úrady: Banskobystrická regionálna správa ciest, Krajský úrad životného prostredia Košice, Mestský podnik služieb Poltár, Trenčiansky samosprávny kraj, Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava, Verejnoprospešné služby obce Demänovská Dolina, Základná škola Slovenská Ľupča, …

Objednajte si prezentáciu našich služieb a skúsenosti vo Vašej inštitúcií tu