Komplexný poradenský a realizačný servis pri podnikovom nákupe

Podnikateľská sféra sa zhoduje, že pri podnikovom nákupe tvoria úspory jednoznačný ukazovateľ výkonu nákupu. V tejto súvislosti často zaznieva, že dosahovanie úspor pri podnikovom nákupe je v mnohých podnikoch značným problémom. 

 

Spoločnosť WELL management ponúka svojim klientom prenájom/predaj softvéru na realizáciu riadenia nákupu:

 • licencie na predaj/prenájom nákupného softvéru a aukčného softvéru, ktorý zabezpečuje efektívne a transparentné riešenie podnikového nákupu,
 • základné a nadstavbové odborné školenie,  administrácie softvérov a konzultácie pre jednoduchší a individuálny prístup k zvolenému podnikovému nákupu,
 • kontroly aukcií,  ktoré zahŕňajú pre-audity, post-audity a on-line audity,
 • správa dát v aukčnom dome klienta,
 • poradenstvo: administračné, metodické, produktové, strategické, psychologické. 

 

Súčasťou predaja/prenájmu softvéru na realizáciu riadenia podnikového nákupu sú aj poradenské a konzultačné služby v oblasti nákupu a investícií

 • metodické, strategicképroduktové poradenstvo, expertné metodiky nákupu pre rôzne komodity,
 • vyhľadávanie a audit dodávateľov,
 • poradenstvo pre účasť v tendroch a verejnom obstarávaní,
 • expertné analýzy, metodiky a audity nákupných a investičných procesov, špecializované projekty.

 

Neodmysliteľnou súčasťou podnikového nákupu sú aj elektronické aukcie na predaj/kúpu – outsourcing odbornej služby, ktoré spoločnosť WELL management rieši ako:

 • aukcie na predaj (hnuteľný a nehnuteľný majetok, odpredaj dreva, komodít, flotíl a pod.),
 • aukcie na kúpu surovín, tovarov, réžií, služieb a investícií,
 • dopytové konania, elektronické prieskumy trhu,
 • elektronické aukcie: opakované, rutinné, expertné, investičné.

WELL management dlhodobo zaznamenáva dosahovanie úspor pre svojich klientov, ktorí sa rozhodli využiť uvedené odborné služby! 

Prínosy využitia systému e-aukcií:

 • objektivizácia cien, významné finančné úspory,
 • úspora času a nákladov  výberového konania,
 • zvyšovanie kvality, servisu a garancií dodávok,
 • transparentnosť a dokumentácia nákupného procesu,
 • zlepšenie vzťahov s dodávateľmi a dražiteľmi,
 • zavedenie rutinných a efektívnych postupov,
 • zvýšenie technologickej  a manažérskej úrovne užívateľských firiem.

 

Vybrané referencie z biznis sféry:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., AUTOKAROS, a.s., BARRANDOV studio a.s., Bardejovské kúpele a.s., BEKAERT Slovakia, s.r.o., BELLEVUE Holding, a.s., BIONERGY a.s., BIONT, a.s., BM Kávoviny, spol. s.r.o., COBA Automotive, s.r.o., DYNAMIK Holding, a.s., ELBH – Slovakia, s.r.o., Elektrovod Žilina, a.s., ELKA, a.s., ELZA holding s.r.o., ENERGOBLOK, a.s., ETOP – Trading, a.s., EXIMBANKA SR, GAMOTA TRADING, s.r.o., GGB Slovakia s.r.o., GM TECHNOLOGY SK s.r.o., HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o., HBH, a.s., HORNEX a.s., Hriňovské strojárne, a.s., HS electronic, spol. s.r.o., HSH Veľké Zálužie s.r.o., IMPERATOR, s.r.o., Inforama a.s., Innovia, s.r.o., Istrochem, a.s., IW TREND, s.r.o., JANEK Púchov s.r.o., Johnson Controls International spol. s.r.o., KNOTT spol. s.r.o., Koliba ENERGY s.r.o., KÚPELE LÚČKY a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s., LABAŠ s.r.o., Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Marius Pedersen, a.s., MATADOR Automotive Vráble, a.s., MATADOR HOLDING, a.s., MATADOR Industries, a.s., MAX Servis, s.r.o., MILSY a.s., Mondi SCP, a.s., MONT IRP s.r.o., MONTOSTROJ a.s., MŠK Žilina a.s., NCHZ Nováky a.s., NOVESTA, a.s., NOVOFRUCT SK, s.r.o., OVOGAL Farm, OHL Pozemné stavby a.s., Oravská vodárenská spoločnosť a.s., PALMA Group, a.s., PG TRADE, spol. s.r.o., OBAL – Vogel & Noot a.s., Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., PK Doprastav, a.s., Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice, PPS Group a.s., PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., PSJ Hydrotranzit, a.s., RAVEN a.s., ROKO gips, s.r.o., Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., SEZ Krompachy a.s., SF Soepenberg, s.r.o., SLZ Chémia a.s., SMREČINA Hofatex, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., STROJSTAV spol. s.r.o., TATRACHEMA v.d., TATRAMAT – ohrievače vody, s.r.o., TEKO Tepláreň Košice, a.s., TESLA Liptovský Hrádok a.s., TIPOS a.s., TOMARK, s.r.o., TSS Group a.s., Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, URANPRES, spol. s.r.o., VISTA real s.r.o., VADAŠ s.r.o., Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., VOLUMA s.r.o., ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., ZF SACHS Slovakia, a.s., ZVS Dubnica nad Váhom, a.s., ZŤS Strojárne Námestovo a.s., ŽOS Trnava, a.s., …

Objednajte si prezentáciu našich služieb a skúsenosti vo Vašej firme tu

Úspory, etika a transparentnosť vo verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie vo všeobecnosti obsahuje súbor postupov uplatňovaných pri nákupoch v štátnej správe. Tieto postupy viažu verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby, ktoré používajú verejné zdroje postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čokoľvek teda chce takáto organizácia obstarať, musí sa pri výbere dodávateľa riadiť týmto zákonom a konať v súlade s ním.

Spoločnosť WELL management ponúka preto samosprávam, mestám a obciam spoluprácu pri ich verejnom obstarávaní. 

Výhody elektronickej aukcie:

 • transparentnosť a dokumentovanie obstarávacích procesov,
 • úspory financií v rozpočte zníženie ceny predmetu obstarávania,
 • možnosť zlepšiť cenové ponuku súťažiacich po otvorení obálok,
 • obstarávanie podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vyššia kompetentnosť verejného obstarávateľa aj inštitúcie,
 • možnosť ďalších investícií a nákupov zo vzniknutých úspor.

aukcia

 

Spoločnosť ponúka:

 • transparentnosť procesov zdokumentovanú v podrobných protokoloch v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z.,
 • jedinečnú podporu v obstarávaní pre mestá a obce, technologický sponzoring,
 • overenú metodiku obstarávania pre rôzne segmenty, služby a komodity,
 • prístup k najmodernejšej technológii elektronických aukcií,
 • implementácia softvéru a zaškolenie pracovníkov vo verejnom obstarávaní,
 • spojenie s komunitou skúsených konzultantov a úspešných používateľov.

Produkty pre verejné obstarávanie:

 • elektronické aukcie na kľuč, prenájom a implementácia aukčných softvérových systémov,
 • komplexné zabezpečenie verejného obstarávania,
 • špecializované školenia, semináre, konferencie – nákupné procesy,
 • prípadové štúdie, quick analýzy, projekty implementácie elektronických aukcií do procesov.

Benefity spolupráce:

 • nové zisky bez investícií formou úspor pri obstarávaní a ziskov pri predajoch,
 • vyššia kontrola obstarávacích procesov a dodávateľov, e-procurement,
 • jednoduchosť, rýchlosť, znižovanie potenciálnych rizík obstarávateľov,
 • naše znalosti a generalizovaná skúsenosť pracujú v prospech klientov.

Referencie z verejnej správy:

 • Mestá a obce: Bratislava, Bratislava – mestská časť Petržalka, Dubnica nad Váhom, Galanta, Hurbanovo, Ilava, Košice – mestská časť Vyšné Opátske, Krásno nad Kysucou, Lipany, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Moldava nad Bodvou, Nová Dubnica, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Senica, Sereď, Stará Turá, Svidník, Štúrovo, Šurany, Trnava, Topoľčany, Trenčín, Vráble, Zvolen, Žarnovica, Babín, Bernolákovo, Bolešov, Brusno, Čierny Balog, Kozárovce, Likavka, Liptovská Lúžna, Rakovice, Zákamenné, Zemianske Kostoľany
 • Ministerstvá: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Univerzity: Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline
 • Nemocnice: DFNsP Banská Bystrica, Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Trnava, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nemocnica A. Wintera, n.o., Piešťany, NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o., Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Nemocnica Ministerstva vnútra SR, NsP Ilava, n.o., NsP Levice, NsP Myjava, NsP Považská Bystrica, Nemocnica s poliklinikami, n.o. Nitra, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP, n.o. Revúca, NsP Topoľčany, NsP Vaše zdravie n.o. Zvolen, Psychiatrická nemocnica Hronovce, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok, UNIKLINIKA Kardinála Korca Prievidza, Univerzitná nemocnica Martin, Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., …
 • Úrady: Banskobystrická regionálna správa ciest, Krajský úrad životného prostredia Košice, Mestský podnik služieb Poltár, Trenčiansky samosprávny kraj, Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava, Verejnoprospešné služby obce Demänovská Dolina, Základná škola Slovenská Ľupča, …

Objednajte si prezentáciu našich služieb a skúsenosti vo Vašej inštitúcií tu

vyber sposobu realizacie e aukcii

rizika pri implementacii e aukcii

Základné možnosti predchádzania rizikám a stratám pri implementácií elektronických aukcií:

 1. Dodávka služby odborníkmi.
 2. Kvalitná implementácia technológie.
 3. Trvalé vzdelávanie a kontroling.
 4. Vonkajšie odborné a etické audity.
 5. Legislatívne vymedzenia a podpora – definovanie (certifikovanie) aspoň minimálnych kritérií na:
 • poskytovateľa vedomostnej služby,
 • použitú softwarovú platformu,
 • vzdelanie, prax a kvalitu administrátorov.