Pripravované marketingová podujatia

Naše marketingové podujatia slúžia na predstavenie možností zlepšenia ekonomiky podnikov vplyvom efektívneho riadenia manažmentu nákupu a investícií, nových finančných zdrojov a zvyšovania zisku aplikáciou vedomostnej ekonomiky a priblíženie procesov elektronických aukcií, ktoré sa stále častejšie dostávajú do popredia najmä pre preukázateľnú transparentnosť nákupných procesov a zároveň pre unikátnu možnosť objektivizácie cien dodávateľov s efektom finančnej úspory (5 – 35%), tiež pre úsporu času a zlepšenie kvalitatívnych parametrov dodávok.

Počas našich podujatí nahliadnete aj do tajov elektronických aukcií a naživo budete sledovať ich priebeh (4 – 6 elektronických aukcií). Spojenie praxe s krátkymi teoretickými vstupmi rozšíri Vaše vedomosti v oblasti využívania najnovších technológií v oblasti nákupných a investičných procesov. Ponúkame Vám vynikajúcu príležitosť zažiť prebiehajúci proces a spôsob riadenia elektronických aukcií, sledovať vzájomnú komunikáciu a na vlastné oči sa presvedčiť o dosiahnutých výsledkoch, ktoré využitie tejto modernej technológie prináša.

Dátum Miesto Téma podujatia 
január/február 2016 Bojnice

Odborný seminár: EFEKTÍVNE RIADENIE PROCESOV NÁKUPU A INVESTÍCIÍ / Zvýšenie zisku aplikáciou know-how a technológií v podnikovom nákupe

Odborný seminár: PRO.WELL - efektívny nástroj na realizáciu podnikového nákupu

Radi Vás uvítame na našich podujatiach!

Prosíme, Vašu účasť na podujatiach spoločnosti WELL management, s.r.o. potvrďte na nižšie uvedených kontaktoch, následne Vám bude poslaná prihláška.