Spoločnosť WELL management s.r.o.

 

Spoločnosť WELL management s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2003 v oblasti vedomostnej ekonomiky, elektronických aukcií v nákupných, predajných a investičných procesoch a od roku 2005 aj vo verejnom obstarávaní.

Generalizovaná skúsenosť, dlhoročné znalosti tímu a unikátne know-how spoločnosti prispievajú k bezpečnosti, transparentnostiprehľadnosti realizovaného nákupu a obstarávania, spokojnosti, preukázateľným úsporámzvýšeniu zisku klienta. Od iných spoločností vo svojej oblasti podnikania sa spoločnosť líši najmä komplexným a individuálnym prístupom, vyššou odbornosťou, lepšími finančnými výsledkami a skutočnou etikou práce.

Personálne a odborné zázemie spoločnosti vytvára tím praxou overených odborníkov. Počas pôsobenia spoločnosť WELL management s.r.o. zrealizovala priamo, alebo v spolupráci so svojimi klientmi, viac ako 4000 elektronických aukcií.

 

Celkový objem úspor je viac ako  400 miliónov EUR.

 

WELL management, s.r.o. v súčasnosti úspešne spolupracuje s mnohými spoločnosťami z biznis sféry, mestami, obcami, univerzitami, ministerstvami, štátnymi úradmi, VÚC a nemocnicami na Slovensku.

Na základe skúseností s implementáciou know-how, vedomostnej ekonomiky a elektronických aukcií do nákupných, investičných a predajných procesov spoločnosť poskytuje služby v oblasti poradenstva, vzdelávania, metodík verejného obstarávania a výberu dodávateľov počnúc „jednoduchými“ tovarmi a službami až po vysoko náročné a jedinečné aukcie na investície, technológie, rekonštrukcie, finančné služby a úvery, nákupy energií, dátové, právne a iné služby, ako aj pri aukciách na predaj a prenájom majetku. Poskytujeme služby verejného obstarávania, tvorbu zmlúv o dielo a zmlúv s dodávateľmi.

 

Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti WELL management je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou hodnotu a to hlavne v oblasti elektronických aukcií, implementácie špecializovaného aukčného systému PRO.WELL a budovanie bezpečného a transparentného priestoru pre široké spektrum elektronických aukcií.

 

Hodnoty spoločnosti WELL management:

  •    etika, prosperita a transparentnosť procesov obstarávania, nákupu a predaja,
  • „    dôraz na spokojnosť zákazníka, maximálnu efektivitu a starostlivosť o klienta,
  • „    neustále zdokonaľovanie ponúkaných procesov, metodík, produktov a služieb